مشاهده قیمت
نوع خودرو و ارزش آن
تعداد خسارات
پوشش بیمه به تومان
نرخ صدور بیمه نامه

۱۲ ماهه (یک ساله)

۶ ماهه

۴ ماه

۲ ماه

ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه عبور جدید را وارد نمایید.

حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

شما قبلا وارد سیستم شده اید

اطلاعات خودرو

تصویر روی کارت ماشین

تصویر پشت کارت ماشین

تصویر بیمه نامه قبلی

مشخصات بیمه نامه
مشخصات صاحب بیمه نامه
مشخصات دریافت بیمه نامه
ثبت نهایی

بررسی اطلاعات

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
تاریخ انقضا بیمه قبلی
مدت بیمه
نوع خودرو
نام خودرو
سال ساخت
مبلغ بیمه